headlinenieuwtestdef
sgr anvr calamiteitenfonds

Duurzaam Toerisme

OutSight Travel organiseert individuele reizen naar verre bestemmingen. Wij zijn ons er van bewust dat reizen altijd een effect heeft op de situatie van onze bestemmingen en wij streven er naar dit zo positief mogelijk te laten zijn. Zo doen wij ons best onze reizen zo aan te bieden dat behoud van de natuurlijke leefomgeving zo goed mogelijk gegarandeerd is. Daarnaast proberen we -door samen te werken met lokale ondernemers (agenten, accommodaties, gidsen, vervoerders)- een positieve stimulans te geven aan de lokale economie en de lokale cultuur, en daarmee een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding. Op deze wijze hopen wij dat ook toekomstige generaties optimaal kunnen genieten van onze reizen en bestemmingen. OutSight Travel is kritisch bij de selectie van haar lokale agenten en accommodaties. Zo werken wij bij voorkeur met kleinschalige agentschappen die, net als wij, kiezen voor authentieke accommodaties, vaak in handen van lokale ondernemers. Voor het vervoer ter plaatse maken wij graag gebruik van het openbaar vervoer, waardoor het contact met de lokale bevolking wordt bevorderd.

 

 

DUURZAAM TOERISME & ANVR

Als ANVR aangesloten reisorganisator onderkent OutSight Travel de noodzaak om de zorg voor het milieu en duurzaam toerisme mee te nemen in onze bedrijfsvoering. Ons bedrijf voldoet daarom aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van het DTO-systeem van ANVR Reisorganisatoren. OutSight Travel heeft een DTO-coördinator benoemd en een DTO-werkgroep aangesteld, deze brengen het thema duurzaamheid regelmatig onder de aandacht binnen het team van OutSight Travel en binnen de verdere ontwikkeling van onze reisproducten. Het streven van OutSight Travel is om ons duurzaamheidsbeleid ook extern onder de aandacht te brengen. Dit zal gebeuren door ons duurzaamheidsbeleid te communiceren aan onze lokale agenten op onze bestemmingen en onze agenten te ondersteunen in een duurzame uitvoering van onze individuele reizen. Naast de communicatie naar onze lokale agenten, zullen wij ook in de communicatie naar onze reizigers onze visie op duurzaamheid onder de aandacht brengen. Wij verstrekken informatie aan onze reizigers over de bijdrage die duurzaam reizen kan leveren aan lokale duurzame ontwikkeling en wij zullen deze communicatie uitbreiden.

 

 

GREENSEAT

OutSight Travel organiseert reizen naar verre bestemmingen, die alleen per vliegtuig te bereiken zijn. Wij realiseren ons dat dit negatieve gevolgen heeft voor het milieu. OutSight biedt haar reizigers dan ook graag de mogelijkheid CO2 uitstoot van hun vlucht te compenseren via GreenSeat. Kijk voor de mogelijkheden op de pagina Maak je stoel Groen met Green Seat.

 

 

DUURZAAMHEIDSMISSIE

De visie van OutSight Travel op het gebied van duurzaam toerisme is vastgelegd in onze duurzaamheidsmissie: “OutSight draagt bij aan een duurzame samenleving en verantwoorde lokale economische groei door middel van het uitvoeren van duurzame en sociaal verantwoorde toeristische activiteiten.

Het doel van ons Duurzaam Toerisme beleid is om eventuele negatieve milieu-, sociaal-culturele en economische gevolgen van onze reizen in te perken en waar mogelijk actief bij te dragen aan inkomstenverwerving door lokale en veelal kleinschalige toeristische ondernemers. Wij steunen onze lokale agenten om betere duurzaamheids-standaarden te behalen op onze bestemmingen en werken gelijktijdig aan de bewustwording onder onze reizigers over de (positieve en negatieve) gevolgen van toeristische activiteiten op onze bestemmingen en aan het actief stimuleren van duurzaam reisgedrag”.